pro natura - werk maken van natuur

Gifvrije onkruidbestrijding

Onze cleanteams ondersteunen gemeenten bij het ecologisch beheer en onderhoud van hun publiek patrimonium: straten, voetpaden, kerkhoven en plantsoenen. De onkruidbestrijding gebeurt thermisch, mechanisch of manueel.

Wat doen we?

Geen pesticides meer tegen 2015

Gifvrijbeheer binnen het kader van zonder is gezonder. We streven een aanvaardbaar beeld na.  Dmv. regelmatig beheer waarbij onkruid verwijderd of uitgeput wordt.

Hoe doen we het?

  1. Branden => kort verhitten van de cellen van het onkruid
  2. Borstelen => weg bortselen (verticaal) van de voedingsbodem van onkruid en wegbortsellen van onkruid
  3. Vegen= > weg vegen (horizontaal) van voedingsbodem
  4. Eggen => bij halfverharding de steentjes los maken en het onkruid blootleggen (verdrogen)

Wanneer doen we het?

Bij voorkeur 11 beurten.
Te beginnen vanaf midden maart tot begin november. (groeiperiode van onkruid)

Terug naar overzicht diensten