pro natura - werk maken van natuur

terug naar overzicht

Wat wij deden voor Gemeente Londerzeel

Plaatsen van schermen voor padden en andere amfibieën

Bij de eerste lentedagen zullen padden, kikkers en salamanders weer uit hun winterverblijfplaats komen en aan hun trek beginnen naar poelen en sloten om er te paaien.
Soms verloopt hun tocht vrij onopvallend, maar wanneer de zachte temperaturen plots komen dan kan de trek van amfibieën even snel optreden. Pro Natura plaatst in opdracht van natuurverenigingen en gemeenten schermen zodat de padden niet spontaan kunnen oversteken. Tijdens een vrijwilligersactie worden deze padden dan naar de andere kant van de weg gebracht.