pro natura - werk maken van natuur

Hoe doen we het?

Sociale Tewerkstelling

Niet iedereen heeft het even gemakkelijk op de arbeidsmarkt. Binnen Pro Natura kunnen verschillende mensen aan de slag met specifieke noden.

Wij geven kansen door:

  • leren via ervaring en opleiding
  • stimuleren van werkattitude, positief zelfbeeld en structuur
  • doorstromen naar de klassieke arbeidsmarkt of  binnen Pro Natura

kwaliteit en Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Werken aan kwaliteit betekent bij Pro Natura steeds opnieuw kiezen voor een duurzaam beleid voor zowel onze medewerkers als onze klanten.

Sociale flexibiliteit en betrokken begeleiding reflecteert de kwaliteit in ons tewerkstellingsbeleid. Binnen onze dienstverlening is onze ecologische expertise op maat van de behoeften van de klant de bepalende factor voor kwaliteitsgarantie. Ten slotte streven we met onze innovatieve projecten steeds naar een kwaliteitsvolle samenwerking met andere bedrijven (al dan niet uit de sociale-economie) en universiteiten.

Momenteel zijn we actief bezig met het uitwerken van volgende mvo-thema's:

  1. Veilig en gezond
  2. Leren en groeien
  3. Doorstromen
  4. Duurzaam materiaalbeheer

Nu hebben we ook het ESF-kwaliteitslabel!

Veiligheid en preventie

Preventieplan

In ons globaal preventieplan focussen we op het welzijn van onze medewerkers tijdens de uitvoering van hun werk. Deze preventiemaatregelen werden vastgesteld in het kader van een dynamisch risicobeheersingssysteem op basis van een risicoanalyse. Prioriteiten uit ons actieplan 2012:

  • Signalisatie op de openbare weg
  • Alcohol- en drugsbeleid
  • Investeren in werkkledij, veiligheidskledij en machines.

Opleiden in natuur

Naast een gezinsvriendelijk personeelsbeleid met een 5-dagenwerkweek voor onze  arbeiders en terreinbegeleiders en glijdende uren voor de omkadering, behoren collectieve en individuele vorming en begeleiding tot de sociaal flexibele arbeidsvoorwaarden voor duurzame tewerkstelling.

Het VTO-beleidsplan is een lange termijn strategie en omvat de visie en afspraken van Pro Natura over training, opleiding en vorming van onze medewerkers.  Wij zijn ervan overtuigd dat opleidingen op maat van de medewerkers ten goede komt aan zowel de medewerker als de organisatie. Sinds 2012 zorgt onze interne instructeur voor de technische opleidingen (bosmaaien, kettingzagen) van de arbeiders. Maar ook cursussen over ecologisch bermbeheer, bevorderen van de biodiversiteit of externe opleidingen naargelang de nood van de individuele medewerker komen aan bod.

Behalve vorming genieten de arbeiders collectieve en individuele begeleiding op maat via loopbaangesprek of pop-gesprek.


Diversiteit op de werkvloer

Een diversiteitsplan zorgt voor het bevorderen van gelijke kansen voor iedereen op de arbeidsmarkt. Daarbij gaat specifieke aandacht naar groepen die ondervertegenwoordigd zijn zoals allochtonen, 50-plussers en personen met een arbeidshandicap. Maar ons diversiteitsplan beperkt zich niet alleen tot deze kansengroepen. We betrekken alle medewerkers bij Pro Natura, ook de toekomstige. Het opstellen van zo een plan gebeurt in verschillende fases. De eerste fase, het instapdiversiteitsplan met verschillende acties is afgerond in 2011.

Gerelateerde pagina's