pro natura - werk maken van natuur

Co4Energy

Geïnspireerd door de stijgende populariteit van energiecoöperatieven in Duitsland, werkt het project Co4Energy aan het creëren van een blauwdruk voor een Vlaamse lokale energie-coöperatieve waarin zowel de ‘producenten’ van lokale, onderbenutte biologische afvalstromen, de inzamelaars van het afval, de eigenaar van een biogasinstallatie als de afnemers van de producten (elektriciteit, warmte en digestaat) verenigd zijn. Ook de mogelijkheid van participatie door individuele burgers in zo’n coöperatieve wordt onderzocht.

Co4Energy 2013

Het Co4Energy-project heeft als doel om een blauwdruk te ontwerpen voor een coöperatieve rond kleinschalige vergisting. Het kiest hierbij specifiek voor een coöperatieve die geënt is op lokale biomassastromen (groenafval en voedselafval uit horeca en distributie). Het project richt zich ook specifiek op twee doelregio's: Gent en Meetjesland.

Dit project wordt gesteund door:

 

Onderwerp:

  • Opstellen van een ondernemingsplan voor een coöperatieve vennootschap die lokale groen-en voedselafvalstromen inzamelt en gebruikt voor kleinschalige energieproductie
  • Via workshops, excursies en klankbordoverleg worden de geïnteresseerde partijen betrokken bij het project

Doelgroep:

  • Bedrijven met organisch afval (horeca, voedselverkoop, voedingsindustrie, groenbedrijven…)
  • Lokale besturen en instellingen (scholen, rusthuizen, groendiensten…) met organisch afval
  • Woonprojecten
  • Burgers

Klik hier voor een meer uitgebreide beschrijving van het project.

Terug naar overzicht projecten