pro natura - werk maken van natuur

GRASSIFICATION

Een huis bouwen met vezels uit bermgras en verwarmen met duurzame en goedkope energie uit datzelfde gras? Science fiction? Wensdroom? Realiteit voor GRASSIFICATION!

In het Europees gesubsidieerde project GRASSIFICATION onderzoeken onderzoeksinstellingen, landschapsbeheerders en bedrijven in hoeverre voor deze en een waaier van andere toepassingen van bermgras een economisch rendabele businesscase ontwikkeld kan worden. Over een periode van drie jaar zullen 23 partners uit de UK, Nederland, Frankrijk en België samen het volledige traject van bermbeheer tot eindproduct onder de loep nemen via een multidimensionale aanpak om bermgras maximaal te valoriseren tot waardevolle eindproducten. Op die manier hopen we een nieuwe, grondgebonden circulaire economie te ontwikkelen op basis van bermgras.

Duur

Looptijd: van 1/3/2018 tot 28/2/2021
Budget: €4,4 miljoen waarvan €2,5 miljoen Europese steun

Terug naar overzicht projecten