pro natura - werk maken van natuur

RE-DIRECT

Jaarlijks worden grote hoeveelheden aan biomassa reststromen verspild. Het project RE-DIRECT verwerkt landbouw- en groenbeheerresten tot nuttige producten zoals biochar en actieve kool die gebruikt kunnen worden in waterzuivering, landbouw, farmacie en cosmetica.  

REgional Development and Integration of unused biomass wastes as REsources for Circular products and economic Transformation (RE-DIRECT)

Dit project wordt gesteund door het EU-programma Interreg NWE

Enorme hoeveelheden groenafval blijven tot dusver onbenut. Het RE-DIRECT project gaat de uitdaging aan om deze natuurlijke grondstoffen op een duurzame wijze te valoriseren door een gedeelte ervan om te zetten in biochar (als alternatief voor houtskool) en actieve kool. Dat doen ze door bruggen te bouwen tussen de industrie, onderzoeksinstellingen en actoren met veel groenafval om een nieuwe circulaire en biogebaseerde economie tot stand te brengen. Het project telt 11 actieve partners uit Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk en Vlaanderen. Pro Natura is de enige Vlaamse partner. De activiteiten worden in 5 regio’s uitgevoerd, zowel op het platteland als in verstedelijkte gebieden.

Onderwerp

  • Om de biomassa geschikt te maken voor de productie van actieve kool, wordt een innovatieve technologie, het IFBB proces, gebruikt. 
  • In het project wordt een productie-eenheid ontwikkeld op stedelijke en industriële schaal, in de stad Baden-Baden in Duitsland; in Wales wordt een kleinere installatie op landbouwschaal ontwikkeld.
  • Daarnaast worden 4 projecten voor de productie van nieuwe biobased producten op kleinere schaal uitgevoerd in de andere 4 NWE regio’s.
  • Aan het eind van het project zal 20.000 ton groenafval omgezet worden tot ruw materiaal voor de industrie.
  • De ontwikkelingen en opgedane kennis in RE-DIRECT worden nadien breed verspreid via  kennisuitwisseling met andere NWE regio’s. 

Doelgroep

Regionale en interregionale stakeholders: actoren met veel groenafval (zoals gemeenten, natuurbeheerders en industrieterreinbeheerders), onderzoekers, industriële eindgebruikers.

Terug naar overzicht projecten